Archive for Oktober, 2009

MUSIBAH

Oktober 20, 2009

Al- Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata: ‘Apabila air laut telah meluap menerobos ke daratan maka siapakah yang sanggup membendungnya?[beliau inginkan dengan perkataan ini untuk memberi peringatan terhadap banyaknya kemungkaran]. sumber:Mawai’zh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri hal. 90].

Iklan